Brak zasądzenia kosztów zastępstwa adwokackiego dla pokrzywdzonego w wyroku karnym

Teraz w końcu coś dla osób pokrzywdzonych przestępstwami karnymi.

Stało się, dotknęła Cię krzywda spowodowana przestępstwem: zostałeś pobity, okradziony, zniszczono Tobie samochód w wyniku kolizji drogowej, itp. Stwierdzasz, że sprawca czynu musi być ukarany, a ty mu nie popuścisz i będziesz dążył do jego skazania i do naprawienia Tobie krzywdy. Idziesz do Kancelarii, zawierasz umowę, płacić Mecenasowi. Wchodzisz do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy. Okazuje się, że oskarżony chce się poddać dobrowolnie karze. Ustalona z prokuratorem kara jest dla ciebie satysfakcjonująca i zgadzasz się na wydanie wyroku bez przeprowadzenia pełnego postępowania. Sąd wydaje wyrok, a w nim brak jest zasądzenia na Twoją rzecz od skazanego kosztów procesu, do których zalicza się wynagrodzenie Twojego Mecenasa! Co wtedy?

Z pomocą idzie tu art. 626 § 2 kodeksu postępowania karnego (dalej k.p.k.), który stwierdza, że w przypadku gdy w orzeczeniu kończącym postępowanie nie zamieszczono rozstrzygnięcia o kosztach, jak również gdy zachodzi konieczność dodatkowego ustalenia ich wysokości lub rozstrzygnięcia o kosztach postępowania wykonawczego, orzeczenie w tym przedmiocie wydaje odpowiednio sąd pierwszej instancji, sąd odwoławczy, a w zakresie dodatkowego ustalenia wysokości kosztów także referendarz sądowy właściwego sądu.

W takim przypadku po wydaniu wyroku przez Sąd składasz w trybie art. 626 §2 k.p.k. pismo, w którym wnosisz o dodatkowe ustalenie wysokości kosztów postępowania i zasądzenia na Twoją rzecz poniesionych kosztów zastępstwa adwokackiego w wysokości jaką zapłaciłeś Mecenasowi. Na potwierdzenie wysokości poniesionych przez Ciebie kosztów przedstawiasz paragon lub kopie umowy. Nadmieniam, że taki wniosek winien napisać Twój Mecenas, który w każdym etapie postępowania winien działać na Twoją korzyść, jednak zdarzają się przypadki, ż z niewiadomych powodów tego nie czynią.  Masz prawo przypilnować aby oskarżony zwrócił Tobie poniesione koszta.

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 626 § 1 k.p.k. w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd określa, kto, w jakiej części i zakresie ponosi koszty procesu. Zgodnie z art. 627 k.p.k. od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego. W sprawach z oskarżenia prywatnego sąd zasądza na rzecz oskarżyciela prywatnego poniesione przez niego koszty procesu (art. 628 k.p.k.).

Pamiętaj, że sąd w wydawaniu orzeczeń w sprawach kosztów zastępstwa adwokackiego związany jest Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015r. (Dz.U.2015.0.1800). Sąd głównie zasądza stawki minimalne. Jakie są to stawki? Zerknij na Rozdział 3 rozporządzenia- reguł jest trochę dużo. Od reguły zasądzania stawek minimalnych są wyjątki, o których mowa w § 15 rozporządzenia. Na tej podstawie Sąd może zasądzić koszta zastępstwa w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności stawki minimalnej. Idąc do konkluzji, należy się Tobie zwrot zapłaconego Mecenasowi wynagrodzenia jedynie do wysokości nie przekraczającej sześciokrotności minimalnej stawki, o której mowa w rozporządzeniu. 

W razie pytań – dzwoń (603 998 091). Jest to najszybsza droga kontaktu z Moją osobą.

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj