Czy małżonek, rodzic, dziecko, konkubina, brat lub siostra może złożyć w imieniu skazanego wniosek o dozór elektroniczny

z 5 komentarzy

Niestety ustawodawca nie przewidział aby osoby bliskie dla skazanego mogły w jego imieniu złożyć wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego.

W artykule 43ld § 3 kodeksu karnego wykonawczego są wymienione wszystkie osoby, które mogą złożyć wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego. Oprócz oczywiście samego zainteresowanego, czyli skazanego, taki wniosek może złożyć także obrońca, prokurator, sądowy kurator, dyrektor zakładu karnego. 

Jak skorzystać z pomocy obrońcy, gdy nie jest ustanowiony, a oskarżony przebywa w więzieniu?

Wiadomo, że w takiej sytuacji oskarżonemu ciężko jest ustanowić obrońcę ale nie jest to niemożliwe. Do potencjalnego obrońcy, będącego adwokatem, może przyjść ktoś z bliskiej rodziny skazanego i udzielić mu upoważnienia do obrony. W takim przypadku mecenas będzie jak najszybciej wnioskował od prokuratora zezwolenia na widzenie ze skazanym aby bezpośrednio od niego uzyskać upoważnienie do obrony. Od rodziny i samego skazanego obrońca zbierze najważniejsze wiadomości, które pozwolą mu na sporządzenie wniosku. 

Skazany może także z zakładu karnego, posiadając nr telefonu do potencjalnego obrońcy, sam zadzwonić do adwokata. Wtedy adwokat będzie mógł nawet telefonicznie ustalić wszystkie okoliczności. Po takiej rozmowie osadzony w zakładzie karnym będzie mógł sporządzić upoważnienie do obrony, które wyśle bezpośrednio do Kancelarii. 

Obraz John Hain z Pixabay

Zgoda osoby pełnoletniej

Jeśli skazany sam będzie składał wniosek nie może zapomnieć o dołączeniu do niego zgody osób pełnoletnich, z którymi będzie zamieszkiwał, na wykonanie dozoru elektronicznego. Jest to dokument obowiązkowy, który do wniosku musi także załączyć obrońca, prokurator lub kurator sądowy. 

Z tego obowiązku zwolniony jest jedynie dyrektor zakładu karnego. W takim przypadku sąd penitencjarny zobowiązuje kuratora sądowego do zebrania informacji czy skazany zamieszkuje z innymi osobami pełnoletnimi, do zebrania danych tych osób, pouczenia tych osób o warunkach wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz konsekwencjach jakie wynikają dla osób zamieszkującym ze skazanym z wykonywania dozoru elektronicznego. Kurator ustala także warunki rodzinne oraz socjalno-bytowe, w których zamieszkuje skazany, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego. Kurator może także zebrać oświadczenia od pełnoletnich osób zamieszkujących wspólnie ze skazanym o wyrażeniu zgody na wykonanie dozoru elektronicznego w ich miejscu zamieszkania.   

 

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

5 Responses

 1. Katarzyna
  | Odpowiedz

  Witam potrzebuje pomocy otóż mój konkubent będzie teraz składał wniosek o dozór elektroniczny i ja też jako konkubina muszę napisać do sądu takie oświadczenie i prośbę o udzielenie mojemu konkubentowi dozoru elektronicznego mamy 3 miesięcznie dziecko ja nie pracuje jest mi ciężko więc jakam to napisać?

  • Jak wynika z artykułu tylko Pani konkubent (jako skazany) może napisać wniosek o dozór elektroniczny. Jeśli konkubent będzie mieszkał z Panią i innymi osobami dorosłymi to musicie wszyscy napisać oświadczenie, że wyrażacie zgodę na zamieszkiwanie ze skazanym kiedy zastosowany będzie wobec niego dozór elektroniczny. W razie pytań proszę o telefon: 603 998 091.

  • Oświadczenie jest proste: ,,Oświadczam, ze zamieszkuję wspólnie z osobą XY i tym samym wyrażam zgodę aby osoba XY odbywała karę w systemie dozoru elektronicznego w naszym wspólnym miejscu zamieszkania”.

 2. Magda Maslon
  | Odpowiedz

  Witam czy mogę się z Panią skontaktować tel .
  Czy ten nr jest aktualny 603 998 091

Skomentuj