Czy użycie faksymile jest legalne?

Co to jest Faksymile?

Faksymile to mechanicznie wykonana kopia odręcznego podpisu. Słowo to wywodzi się z łaciny i oznacza „czyń podobnie”. Współcześnie faksymile kojarzone jest głównie z pieczątką zawierającą reprodukcję podpisu wraz z funkcją lub stanowiskiem osoby. Warto wiedzieć, że faksymile znajduje się także na awersie każdego dowodu osobistego.

Po co stosuje się Faksymile?

Faksymile używa się w różnych sytuacjach, aby usprawnić proces podpisywania dokumentów. Może być stosowane na korespondencji seryjnej, broszurach, drukach okolicznościowych oraz innych materiałach promocyjnych. W wielu firmach i urzędach faksymile jest codziennym narzędziem, które przyspiesza podpisywanie dużej ilości dokumentów.

Faksymile a prawdziwy podpis

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (10 listopada 2006 r., sygn. akt II FSK 1144/05), faksymile nie jest traktowane prawnie jako odręczny podpis. W firmach i urzędach faksymile może być używane przez właściciela pieczątki lub osobę zaufaną. Dokumenty podpisane w ten sposób są wiążące, o ile pieczątka została użyta przez osobę uprawnioną.

Kiedy można używać Faksymile?

W niektórych przypadkach prawo wyraźnie zezwala na zastosowanie Faksymile.

Faksymile może mieć moc wiążącą (moc prawną) w odniesieniu do:

 • Dokumentów Akcji Spółki Akcyjnej: Podpisy na dokumentach akcji mogą być odtwarzane mechanicznie.
 • Papierów Wartościowych Dłużnika: Podpis dłużnika na papierach wartościowych może być odbity mechanicznie.
 • Dokumentów Obligacyjnych: Podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań mogą być odtwarzane mechanicznie.

Inne Zastosowania Faksymile

Oprócz dokumentów o mocy prawnej, faksymile można używać do:

 • Korespondencji Seryjnej
 • Broszur i Druków Okolicznościowych
 • Dokumentów Niewymagających Odręcznego Podpisu: Wszelkie dokumenty, które nie wymagają oryginalnego podpisu osoby decyzyjnej.

Dokumenty Wymagające Odręcznego Podpisu

Nie wszystkie dokumenty mogą być podpisane faksymile. W firmach odręcznego podpisu wymagają:

 • Umowy związane z przejęciem długu
 • Umowy leasingowe
 • Umowy związane z przeniesieniem praw autorskich
 • Umowy o zastawie rejestrowym
 • Pisma związane z postępowaniem administracyjnym i sądowym

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Jednak z ostrożnością podchodziłabym do podpisywania dokumentów Faksymile. Dokument podpisany Faksymile może naruszać przepisy prawne, a osoba podpisująca, może odpowiadać z art. 270 § 1 k.k.

W wyroku z dnia 10 sierpnia 2011 r., w sprawie V KK 35/11 Sąd Najwyższy stwierdził, że użycie blankietu, na którym znajdował się zeskanowany wzór podpisu Pana Z, nie może być uznane za własnoręczny podpis. W związku z tym nie doszło do wypełnienia treścią blankietu opatrzonego cudzym podpisem. Znak graficzny nie stanowił podpisu autentycznego, co wykluczało subsumcję czynu skazanego pod znamiona przepisu art. 270 § 2 k.k. Jednak użycie takiego dokumentu, mającego uchodzić za autentyczny, wypełniało znamiona przestępstwa fałszu materialnego dokumentu, stypizowanego w art. 270 § 1 k.k

***

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Poszytek, która mieści się we Wrocławiu, zaprasza do kontaktu.

Adwokat Paulina Poszytek

Tel: 603 998 091

e-mail: adwokat@kancelariaposzytek.pl

kancelariaposzytek.pl

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.