CZYM JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY?

https://gp24.pl/pozytki-z-domowej-odsiadki-czyli-elektroniczne-bransoletki-dla-skazanych/ga/4769341/zd/7211453
https://gp24.pl/pozytki-z-domowej-odsiadki-czyli-elektroniczne-bransoletki-dla-skazanych/ga/4769341/zd/7211453

To nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który jest instalowany na nodze lub przegubie dłoni, a urządzenie monitorujące jest montowane w miejscu odbywania kary. Urządzenia te kontrolują w szczególności czy osoba przebywa w miejscu które sąd wyznaczył do odbywania kary, w godzinach wyznaczonych przez sąd. W przypadku nieobecności, spóźnienia czy innego naruszenia wyznaczonego przez sąd harmonogramu dnia, urządzenie monitorujące natychmiast wysyła informację do Centrali Monitorowania, która dokładnie rejestruje cały przebieg kary, a także zapisuje wszystkie zdarzenia, a szczególnie naruszenia warunków odbywania kary ustalone przez sąd penitencjarny.

Jak stanowi art. 43b § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego w systemie dozoru elektronicznego można kontrolować:
1) przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny);
2) bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny);
3) zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny.
Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny.

Kto może zostać objęty dozorem elektronicznym?

Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jeżeli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a skazany nie jest recydywistą.
Pozostałe warunki to:
– dozór elektroniczny jest wystarczającym rozwiązaniem, które umożliwia osiągnięcie celów kary;
– osoba skazana ma miejsce stałego pobytu;
– pełnoletnie osoby, które mieszkają ze skazanym, wyrażą zgodę na dozór elektroniczny;
– żadne warunki techniczne nie stoją na przeszkodzie odbywania kary w ramach dozoru elektronicznego.

Wszystkie wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. Znaczy to tyle, że jeżeli chociaż jeden z podanych powyżej warunków nie ma możliwości spełnienia to dozór elektroniczny nie zostanie zastosowany.

Najważniejsze jest aby przekonać sąd do tego, że dozór elektroniczny będzie wystarczającym rozwiązaniem w odbywaniu kary dla skazanego. Zatem we wniosku o dozór elektroniczny należy opisać wszystkie pozytywne aspekty sprawy i cechy skazanego. Laik może mieć problem z uzasadnieniem tego aby dozór elektroniczny był wystarczającym rozwiązaniem. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy fachowego obrońcy – Kancelarii Adwokackiej. Adwokat z pewnością wskaże Ci drogę, którą powinieneś iść przy sporządzaniu wniosku o dozór elektroniczny.

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj