JAZDA PO ALKOHOLU CZYLI JAZDA NA PODWOJNYM GAZIE

Jest to kategoria najczęściej osądzanych przestępstw. Kojarzy nam się głównie z prowadzeniem samochodu na tak zwanym podwójnym gazie. Dlatego nasze rozważania oprzemy właśnie na tych przypadkach. 

W pierwszej kolejności rozróżnimy przypadki kierowania w stanie nietrzeźwości od prowadzenia auta po użyciu alkoholu. Zaskoczony takimi wyróżnieniami? Już czytelniku wszystko wyjaśniam. Nietrzeźwość a stan po użyciu alkoholu to w przepisach prawnych dwa różne pojęcia.  

 

NIETRZEŹWOŚĆ 

Zachodzi gdy:

a) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

b) zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stanowi o tym art. 115 § 16 k.k. W takiej sytuacji kierowca za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości odpowiada jak za przestępstwo z art. 178a k.k. Co to oznacza dla kierowcy? A to, że:

  1. grozić mu będzie kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2   (art. 178a k.k.)
  2. grozić mu będzie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 jeśli był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 k.k. (katastrofa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym), 174 k.k. (sprowadzenie bezpośrednio katastrofy w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym) lub art. 355 § 2 (dotyczy się wypadku uczynionego przez żołnierza) popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił sie czynu określonego w §1 art. 178a k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo
  3. sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju (art. 42 § 2 k.k.).
  4. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej 60000 zł (art.43a).
  5. w razie prawomocnego skazania kierowca widnieć będzie w kartotece karnej, nie uzyska zatem zaświadczenia o niekaralności.

 

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU

Zachodzi wówczas gdy:

a) zawartość alkoholu wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5‰ albo

b) do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm³

Stanowi o tym art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (u.w.t.p.a). W takim przypadku kierowca nie będzie odpowiadał jak za przestępstwo ale jak za wykroczenie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń (k.w.). Oznacza to dla kierowcy, że:

  1. grozić mu będzie kara aresztu lub grzywny od 50 zł. Grzywnę można orzec do 5000 zł. (art. 24 ust. 1 k.w.). Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Natomiast kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach (art. 19 k.w.).
  2. będzie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony w zakresie od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Stanowi o tym art. art. 87 § 3 k.w i art. 29 § 1 i 2 k.w. 
  3. Nie będzie widniał w kartotece karnej. Jego czyn będzie zapisany w systemie jako wykroczenie tak jak np. mandat za przekroczenie prędkości. 

 

OGÓLNE INFORMACJE

Powyższe uregulowania mają zastosowania do okoliczności gdy kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu i nie spowodował wypadku. Jazdę po alkoholu jako przestępstwo lub wykroczenie można jedynie popełnić przez działanie, to znaczy tylko wtedy kiedy prowadzisz pojazd mechaniczny (np. samochód) w ruchu lądowym, czyli na drodze każdego rodzaju (publicznej, wewnętrznej, w strefach zamieszkania).


Uwaga: Czy jazda na zamkniętym podwórku lub posesji może być karana?

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 maja 2009r., w sprawie IV KK 432/08. Przypomnijmy, że za jazdę po alkoholu możesz być ukarany gdy prowadzisz pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu w ruchu lądowym. Według Sądu Najwyższego za ruch lądowy możemy zaliczyć nie tylko ruch na drogach publicznych, w strefach zamieszkania, lecz także ruch w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku (np. parking przy restauracji). Jednak według oceny Sądu do miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów nie mogą zostać zaliczone miejsca, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, gdzie ruch jest dopuszczony dla wąskiego grona osób – za takie miejsca należy uznać podwórko. Zatem w myśl powiedzenia ,,Wolnoć, Tomku, w swoim domku”, za jazdę na podwójnym gazie na zamkniętej posesji  nie możemy zostać ukarani sądownie.    

 

***

W zakresie regulacji spożywania alkoholu w ruchu wodnym zapraszam do zapoznania się z artykułem ,,NA WODZIE BEZ ALKOHOLU. NOWE PRZEPISY” na stronie prawodlazeglarzy.pl.

 

***

Powyżej zostały przedstawione najważniejsze prawne aspekty jazdy na podwójnym gazie. Kolejny artykuł dotyczyć będzie lini obrony gdy zostaniemy przyłapani na gorącym uczynku. Jeśli masz jakieś pytania i potrzebujesz porady na szybko zadzwoń lub umów się telefonicznie na bezpośrednie spotkanie w Kancelarii w Opolu lub we Wrocławiu. 

adw. Paulina Poszytek 

tel.: 603 998 091

 

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj