Warunkowe umorzenie postępowania – co to jest?

Warunkowe umorzenie postępowania jest to instytucja zapisana w art. 66 k.k., w rozdziale zatytułowanym ,,Środki związane z poddaniem sprawcy próbie”. O co w tym wszystkim chodzi i jakie korzyści daje Tobie ta instytucja? Już odpowiadam. Jeśli zainteresowała się Tobą prokuratura … czytaj dalej >>

Brak zasądzenia kosztów zastępstwa adwokackiego dla pokrzywdzonego w wyroku karnym

Teraz w końcu coś dla osób pokrzywdzonych przestępstwami karnymi. Stało się, dotknęła Cię krzywda spowodowana przestępstwem: zostałeś pobity, okradziony, zniszczono Tobie samochód w wyniku kolizji drogowej, itp. Stwierdzasz, że sprawca czynu musi być ukarany, a ty mu nie popuścisz i … czytaj dalej >>

Zastosowanie dozoru elektronicznego przy co najmniej dwóch wyrokach skazujących

Jeśli osoba ubiegająca się o dozór elektroniczny miała w swojej karierze tylko jeden wyrok skazujący i to ten, który chce odbyć w systemie dozoru elektronicznego to sprawa jest prosta – może złożyć wniosek o dozór elektroniczny. Co w sytuacji gdy … czytaj dalej >>

Brak zgody osoby zamieszkującej ze skazanym na wykonanie dozoru elektronicznego

Może zdarzyć się taka sytuacja, że jeden z warunków technicznych wykonania dozoru elektronicznego może się nie ziścić, gdyż osoba pełnoletnia, wspólnie zamieszkująca ze skazanym nie wyrazi zgody na wykonanie dozoru elektronicznego w jej miejscu zamieszkania. Co wtedy? Czy droga do … czytaj dalej >>

Czy małżonek, rodzic, dziecko, konkubina, brat lub siostra może złożyć w imieniu skazanego wniosek o dozór elektroniczny

z 5 komentarzy

Niestety ustawodawca nie przewidział aby osoby bliskie dla skazanego mogły w jego imieniu złożyć wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego. W artykule 43ld § 3 kodeksu karnego wykonawczego są wymienione wszystkie osoby, które mogą złożyć wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego. Oprócz … czytaj dalej >>

Uzasadnienie o dozór elektroniczny gdy skazany przebywa w zakładzie karnym

We wcześniejszym artykule omówiono jak powinno wyglądać uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny dla skazanego, który jeszcze nie podjął wykonania kary pozbawienia wolności, a co z osobami, które już są w zakładzie karnym? Czy dla nich są inne przesłanki do rozpatrzenia … czytaj dalej >>

PRACA ZAROBKOWA A DOZÓR ELEKTRONICZNY

Ważną kwestią dla skazanych przy zastosowaniu kary dozoru elektronicznego jest możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Z pewnością każda osoba pozostająca na „wolności”, wykonująca swoją karę za pomocą instytucji dozoru elektronicznego, chce pracować aby nie pogarszać swojej sytuacji finansowej wskutek odbywania kary. … czytaj dalej >>

W jaki sposób starać się o dozór elektroniczny

Aby móc odbywać karę w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny. Wniosek można sporządzić własnoręcznie lub wnieść go na gotowym formularzu. Wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny należy złożyć do Sądu Penitencjarnego (czyli do wydziału … czytaj dalej >>

Obowiązki w czasie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny, ma obowiązek: 1) nieprzerwanie nosić nadajnik; 2) dbać o powierzone mu środki techniczne; 3) udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy lub wymiany 4) udziela wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i … czytaj dalej >>

Uzasadnienie skazanego o dozór elektroniczny, w sytuacji gdy nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym

Skazany może wnioskować o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Przypomnijmy, że może to uczynić w sytuacji gdy dostał bezwzględną karę pozbawienia wolności, nie przekraczająca jednego roku.  Oprócz przesłanek z art. 43la § 1, które … czytaj dalej >>

Odbywanie kary pozbawienia wolności, a wniosek o dozór elektroniczny

Czy możliwe jest aby zmienić odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym na dozór elektroniczny? Odpowiedź brzmi – Tak, ale nie w każdym przypadku. Kiedy taka zmiana jest możliwa? O tym poniżej.  Po pierwsze. O możliwości zmiany odbywanej już kary … czytaj dalej >>

CZYM JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY?

To nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który jest instalowany na nodze lub przegubie dłoni, a urządzenie monitorujące jest montowane w miejscu odbywania kary. … czytaj dalej >>