Odbywanie kary pozbawienia wolności, a wniosek o dozór elektroniczny

Czy możliwe jest aby zmienić odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym na dozór elektroniczny?

Odpowiedź brzmi – Tak, ale nie w każdym przypadku. Kiedy taka zmiana jest możliwa? O tym poniżej. 

Po pierwsze. O możliwości zmiany odbywanej już kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny mówi art. 43 la § 3 kkw. Przepis ten stanowi, że skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie sprawcy. 

Sąd zatem będzie brał pod uwagę jak skazany się zachowywał po dokonaniu czynu zabronionego, po wydaniu wyroku oraz podczas odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Jeśli sprawca po dokonaniu czynu zabronionego oraz po wydaniu wyroku skazującego nie popadł w konflikt z prawem, naprawił szkodę, przeprosił pokrzywdzonego, opłacił zasądzone grzywny, a w warunkach izolacji (czyli podczas pobytu w zakładzie karnym) sprawował się poprawnie, nie popadał w żadne konflikty oraz nie uchylał się od powierzonych obowiązków to sąd nie winien mieć żadnych przeciw skazań do tego aby zmienić sposób odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym na dozór elektroniczny.    

Po drugie. Sama poprawna postawa skazanego nie jest jedynym warunkiem, który umożliwia zmianę odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym na dozór elektroniczny. Trzeba bowiem spełnić wszelkie warunki,  o których mowa w art. 43la kkw, a które zostały opisane w artykule – Czym jest dozór elektroniczny.

Dla przypomnienia: Uzyskać zezwolenie na dozór elektroniczny można tylko wtedy gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

  1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 kodeksy karnego
  2. jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary
  3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu
  4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę 
  5. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne. 

Pamiętaj zatem aby we wniosku nie tylko uzasadnić, że nie ma żadnych przeciw skazań formalnych do tego aby zezwolić na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Musisz wykazać, że Twoja obecna podstawa i zachowanie wskazują, że dozór elektroniczny będzie wystarczający do tego aby osiągnąć cel kary. Musisz zatem przedstawić siebie i swoje dotychczasowe postępowania (np. od dnia wydania wyroku) w jak najlepszym świetle. Dobra opinia w zakładzie karnym na pewno będzie sprzyjać wnioskowi. 

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj