Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary — kiedy, jak i co?

Zgodnie z przepisami, kara pozbawienia wolności powinna być wykonywana niezwłocznie. Niemniej jednak, w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odroczenia jej wykonania. W związku z tym, że jest to wyjątek od reguły, niezbędne jest odpowiednie umotywowanie wniosku. Kiedy sąd może wyrazić zgodę na odroczenie wykonania kary oraz co należy zawrzeć we wniosku? Wyjaśniamy poniżej.

Na początku należy wskazać, że prawo przewiduje zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne odroczenie kary pozbawienia wolności. Słowo obligatoryjne wskazuje na konieczność zastosowania odroczenia wykonania kary. Słowo fakultatywne oznacza, że Sąd może ale nie musi zastosować odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Obligatoryjne odroczenie kary pozbawienia wolności

Sąd jest zobowiązany do odroczenia kary, jeżeli skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę, która uniemożliwia wykonywanie kary. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których umieszczenie skazanego w zakładzie karnym mogłoby zagrażać jego życiu lub stanowić poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia. W takich przypadkach kara zostaje odroczona do czasu ustania przeszkody.

Fakultatywne odroczenie kary pozbawienia wolności

Sąd może, ale nie musi, odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli na przykład:

  • natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego i jego rodziny,
  • zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę, jest nadmiernie przeludniony, czyli gdy powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m².

Obowiązki skazanego po odroczeniu wykonania kary

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może wiązać się z nałożeniem na skazanego określonych obowiązków, takich jak:

  • podjęcie starań o znalezienie pracy zarobkowej,
  • regularne zgłaszanie się do wskazanej jednostki Policji,
  • poddanie się odpowiedniemu leczeniu, rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Odroczenie wykonania kary z pomocą doświadczonego adwokata

Jeśli stoisz w obliczu wykonania kary pozbawienia wolności, warto rozważyć skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata. Odroczenie wykonania kary to jedna z możliwości, którą można wziąć pod uwagę.

Jakie szanse na odroczenie wykonania kary ma osoba skazana?

Odroczenie wykonania kary jest możliwe, jeśli osoba skazana spełnia określone warunki, takie jak posiadanie rodziny na utrzymaniu lub konieczność prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja o odroczeniu wykonania kary zależy od indywidualnej sytuacji skazanego oraz od decyzji sądu

***

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Poszytek, która mieści się we Wrocławiu, zaprasza do kontaktu.

Adwokat Paulina Poszytek

Tel: 603 998 091

e-mail: adwokat@kancelariaposzytek.pl

kancelariaposzytek.pl

 

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.