PRACA ZAROBKOWA A DOZÓR ELEKTRONICZNY

Ważną kwestią dla skazanych przy zastosowaniu kary dozoru elektronicznego jest możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Z pewnością każda osoba pozostająca na „wolności”, wykonująca swoją karę za pomocą instytucji dozoru elektronicznego, chce pracować aby nie pogarszać swojej sytuacji finansowej wskutek odbywania kary. Wiele osób wnosi o zastosowanie dozoru elektronicznego właśnie w tym celu – aby móc wykonywać pracę zarobkową by utrzymać rodzinę i spłacać zaciągnięte zobowiązania np. w postaci kredytu.

Na szczęście prawo przewiduje możliwość opuszczania miejsca stałego pobytu w celu wykonywania pracy. Aby opuszczenie miejsca zamieszkania było możliwe, wraz z wnioskiem o udzielenie dozoru elektrycznego skazany musi do sądu penitencjarnego przedłożyć harmonogram to jest plan dnia, czy też plan tygodnia w którym uwzględni konkretnie oznaczony cel i czas w którym będzie chciał opuścić miejsce pobytu.

Obraz Free-Photos z Pixabay

 

Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie.

Ustawa Kodeks Karny Wykonawczy przewiduje możliwość opuszczenia stałego miejsca pobytu w celu:

1) świadczenia pracy;

2) wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych;

3) sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą;

4) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej;

5) korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych;

6) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem;

7) komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1;

8) utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami;

9) korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii;

10) dokonania niezbędnych zakupów.

Nie zapomnij zatem aby do wniosku o dozór elektroniczny przedłożyć harmonogram dnia.

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj