Sfałszowanie i Podrobienie Podpisu – art. 270 Kodeksu Karnego

Sfałszowanie i podrobienie podpisu – art. 270 Kodeksu Karnego

Przestępstwa związane z fałszerstwem dokumentów przybierają różne formy, a jednym z najczęstszych jest sfałszowanie podpisu. W niniejszym artykule omówimy, kiedy mamy do czynienia z karalnym sfałszowaniem podpisu.

Przestępstwo z art. 270 § 1 Kodeksu Karnego

Zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument albo używa takiego dokumentu jako autentycznego, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kiedy sfałszowanie podpisu jest przestępstwem?

Karanie za sfałszowanie podpisu zachodzi, gdy spełnione są następujące warunki:

1. Fałszerstwo Dotyczy Dokumentu

Dokumentem, zgodnie z art. 115 § 14 Kodeksu karnego, jest każdy przedmiot lub nośnik informacji, który stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Przykłady dokumentów to umowy, oświadczenia, testamenty, dokumenty urzędowe, bilety na wydarzenia sportowe, lista obecności w pracy czy na uczelni.

2. Podrobienie lub Przerobienie Podpisu

Podrobienie podpisu oznacza jego skonstruowanie od podstaw, natomiast przerobienie to modyfikacja już istniejącego podpisu.

3. Celem Jest Użycie Dokumentu jako Autentycznego

Przestępstwo zachodzi, gdy sprawca podrabia lub przerabia podpis w celu użycia dokumentu jako prawdziwego, czyli zamierza wprowadzić go do obrotu prawnego. Samo nakreślenie cudzego podpisu bez zamiaru dalszego użycia nie jest przestępstwem.

Czy podpisanie się za kogoś za jego zgodą jest przestępstwem?

Niestety, tak. Nawet jeśli podpisujesz się czyimś imieniem i nazwiskiem za jego zgodą, jest to karalne. Nie wolno podpisywać się cudzym imieniem i nazwiskiem, nawet jeśli osoba ta udzieliła zgody telefonicznie lub bezpośrednio.

W takich sytuacjach można działać jako pełnomocnik, podpisując się swoim imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „z upoważnienia”. Przykładowo: „z upoważnienia Zofii Kwiatkowskiej”.

Co zrobić, jeśli podpisałeś się za kogoś innego, a nie byłeś świadomy tego, że to przestępstwo?

Jeśli podpisałeś się za kogoś innego, nie będąc świadomym, że to przestępstwo, istnieje możliwość walki w Sądzie o zastosowanie dla Ciebie warunkowego umorzenie postępowania.

Co to jest warunkowe umorzenie postępowania?

O tej instytucji był już wpis. Zapraszam do zapoznania się: http://dozor-elektroniczny.com/warunkowe-umorzenie-postepowania-co-to-jest/

Podsumowanie

Sfałszowanie podpisu to poważne przestępstwo, które może mieć poważne konsekwencje prawne. Ważne jest, aby zawsze działać zgodnie z prawem i unikać sytuacji, które mogą narazić nas na odpowiedzialność karną. Jeśli masz wątpliwości dotyczące legalności swoich działań, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem.

***

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Poszytek, która mieści się we Wrocławiu, zaprasza do kontaktu.

Adwokat Paulina Poszytek

Tel: 603 998 091

e-mail: adwokat@kancelariaposzytek.pl

kancelariaposzytek.pl

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.