Uzasadnienie o dozór elektroniczny gdy skazany przebywa w zakładzie karnym

We wcześniejszym artykule omówiono jak powinno wyglądać uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny dla skazanego, który jeszcze nie podjął wykonania kary pozbawienia wolności, a co z osobami, które już są w zakładzie karnym? Czy dla nich są inne przesłanki do rozpatrzenia podania o dozór elektroniczny? Poniżej przedstawiam odpowiedź. 

Art. 43la kodeksu karnego wykonawczego stanowi o warunkach zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. W paragrafie pierwszym mówi on o ogólnych przesłankach, które muszą być spełnione łącznie aby dozór mógł być wzięty pod uwagę – opisałam je w artykule ,,Czym jest dozór elektroniczny”. Paragraf drugi wymienionego artykułu odnosi się do kolejnych przesłanek jakie muszą spełnić osoby skazane ale nie wykonujące jeszcze kary pozbawienia wolności – opisane zostały w artykule ,,Uzasadnienie skazanego o dozór elektroniczny, w sytuacji gdy nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym”. Paragraf trzeci odnosi się natomiast do skazanego, który znajduje się już w zakładzie karnym.  Skazani przebywający w zakładzie karnym we wniosku o dozór elektroniczny musza uzasadnić inne przesłanki niż skazani, którzy jeszcze nie zostali pozbawieni wolności

art. 43la § 3 stanowi, że skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego

Co należy rozumieć za przesłankami dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego? Już wyjaśniam poniżej. 

Sąd po pierwsze będzie badał jak skazany zachowywał się od dnia zamknięcia go w zakładzie karnym od dnia przeprowadzenia posiedzenia o udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Tutaj ważna będzie opinia dyrektora zakładu karnego. W opinii będzie wydana ocena z przebiegu odbywania kary pozbawienia wolności. Brane będą pod uwagę przesłanki: czy skazany należy do tak zwanej grupy grypsującej, jakie ma relacje ze współosadzonymi, czy uczestniczy w popkulturze przestępczej, czy aktywnie uczestniczy w procesie resocjalizacji, czy uczestniczy w zajęciach kulturalno-oświatowych, czy utrzymuje kontakt z rodziną. 

Dla oceny sądu ważny także będzie dotychczasowy sposób życia skazanego np. czy ma rodzinę na utrzymaniu, czy pracował, czy płacił regularnie alimenty, jego zachowanie względem osób bliskich, czy opiekował się chorym członkiem rodziny itd. Tutaj z pewnością ważna będzie opinia środowiskowa.

Wszystkie mocne atuty trzeba uwypuklić i podać sądowi. Jeśli po osadzeniu skazanego stan majątkowy rodziny znacznie się pogorszył – niech poinformuje o tym sąd. Jeśli żona, mama lub inna bliska osoba zachorowała i potrzebuje pomocy skazanego, też niech o tym wspomni we wniosku i da jako główny powód uzasadnienia. 

Dla skazanego posiedzenie w przedmiocie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego odbywa się w zakładzie karnym, w którym odsiaduje wyrok. Sąd penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego co do celowości udzielenia zezwolenia. Udział prokuratora w takim posiedzeniu jest obowiązkowy. 

Jeśli jesteś niepewny czy niektóre okoliczności mogą być zawarte we wniosku, zadzwoń: 603 998 091, a ja Tobie doradzę. 

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj