W jaki sposób starać się o dozór elektroniczny

Aby móc odbywać karę w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny. Wniosek można sporządzić własnoręcznie lub wnieść go na gotowym formularzu.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny należy złożyć do Sądu Penitencjarnego (czyli do wydziału Sądu Okręgowego orzekającego względem osób skazanych) w którego okręgu skazany przebywa.

Wniosek powinien zawiera: 

oznaczenie Sądu Penitencjarnego, do którego wniosek jest kierowany,

oznaczenie prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności, poprzez podanie daty wydania i prawomocności wyroku oraz sygnatury sprawy, w jakiej ten wyrok zapadł,

wskazanie, czy skazany rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym i stara się o dozór elektroniczny co do pozostałej, nieodbytej jeszcze kary,

wskazanie miejsca – dokładnego adresu, w którym skazany chce odbyć karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

oświadczenia dorosłych domowników, którzy zamieszkują wspólnie ze skazanym i wyrażają zgodę na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w tym lokalu – oświadczenia domowników powinny być własnoręcznie przez nich podpisane i dołączone do wniosku o dozór elektroniczny,

uzasadnienie – tj. wskazanie dlaczego Sąd powinien udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym.

Uzasadnienie jest bardzo istotną częścią wniosku – to ono ma przekonać Sąd dlaczego skazany powinien odbywać swoją karę w systemie dozoru elektronicznego. Tutaj należy przytoczyć argumenty które poświadczą, że ze względu na rodzaj i charakter popełnionego przestępstwa a także ze względu na sytuację majątkową i rodzinną skazany zasługuje na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Przykłady uzasadnienia wniosku przedstawiłam w artykule – Uzasadnienie skazanego o dozór elektroniczny, w sytuacji gdy nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym 

Jeżeli skazany wykonuje pracę zarobkową, można wnosić także o umożliwienie mu oddalenia się z miejsca stałego pobytu w konkretnych dniach i godzinach w celu kontynuowania pracy zarobkowej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można sporządzić samemu luz złożyć w formie formularza, który można uzyskać w sądzie bądź też pobrać ze strony internetowej danego sądu.

Tu możesz pobrać formularz.

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj