Zastosowanie dozoru elektronicznego przy co najmniej dwóch wyrokach skazujących

Obraz Maddy Mazur z Pixabay

Jeśli osoba ubiegająca się o dozór elektroniczny miała w swojej karierze tylko jeden wyrok skazujący i to ten, który chce odbyć w systemie dozoru elektronicznego to sprawa jest prosta – może złożyć wniosek o dozór elektroniczny. Co w sytuacji gdy na swoim koncie ma kilka wyroków? Tu sprawa wygląda trochę odmiennie.  Poniżej przedstawiam wszelkie warianty kiedy można zastosować dozór elektroniczny.  

 

RECYDYWA

Przy zwykłej recydywie z art. 64 § 1 k.k. przysługuje Tobie możliwość złożenia wniosku o dozór elektroniczny.

Artykuł ten stanowi, że jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Tłumacząc to przykładem. Klient został skazany za kradzież i otrzymał 6 miesięcy pozbawienia wolności. Całość kary odsiedział. Po 3 latach od odbycia kary, zniszczył cudzą rzecz, za co został skazany. Są to przestępstwa podobne, gdyż są to przestępstwa przeciwko mieniu. Mamy zatem do czynienia z recydywą. 

Reasumując, aby doszło do recydywy musisz:

  1. popełnić przestępstwo podobne
  2. popełnić przestępstwo w ciągu 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności
  3. wcześniej musiałeś odbyć karę w zakładzie karnym w wymiarze co najmniej 6 miesięcy. Przy odsiadce poniżej 6 miesięcy nie ma mowy o recydywie.

 

MULTI RECYDYWA

Ta instytucja opisana jest w art. 64 § 2 kodeksu karnego. Zgodnie z art. 43la § 1 pkt.1) kodeksu karnego wykonawczego przy multirecydywie nie możesz składać wniosku o dozór elektroniczny. 

Multirecydywa ma miejsce gdy sprawca uprzednio skazany w warunkach recydywy, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Idąc za przykładem. Klient najpierw dokonał zwykłej kradzieży. Został za to skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Przesiedział 6 miesięcy. Po 4 latach dokonał kradzieży z włamaniem – tutaj mamy już recydywę.  Został skazany na 1 rok. Odbył karę 6 miesięcy. Łącznie zatem przesiedział 1 rok. Po 4 latach i 11 miesiącach po odbyciu ostatniej kary znów dokonał kradzieży z włamaniem. Sąd skazał go na 1 rok.  Wobec dokonania przestępstwa w zakresie multirecydywy skazanemu nie przysługuje wniosek o dozór elektroniczny.

Reasumując. Skazanie przy multirecydywie następuje po spełnieniu następujących warunków: 

  1. uprzednie skazanie w warunkach recydywy specjalnej zwykłej,
  2. odbycie łącznie co najmniej roku kary pozbawienia wolności,
  3. ponowne popełnienie umyślnego przestępstwa określonego w art. 64 § 2 KK,
  4. popełnienie wyżej wymienionego przestępstwa w okresie 5 lat od odbycia całości lub części ostatniej kary.

 

KARY NIEPODLEGAJĄCE ŁĄCZENIU

W sytuacji gdy skazany ma do wykonania kolejno kilka kar pozbawienia wolności, których nie da się połączyć, można wnieść o dozór elektroniczny tylko w przypadku kiedy suma do wykonania kar pozbawienia wolności nie przekroczy roku. Gdy suma do wykonania kar pozbawienia wolności przekroczy 1 rok, skazany nie ma możliwości złożenia wniosku o dozór elektroniczny. 

 

KARA ŁĄCZNA

Kara łączna może zostać wykonana w dozorze elektronicznym, gdy połączona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i brak jest warunków multirecydywy.

W przypadku objęcia wyrokiem łącznym kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny z urzędu uchyla zezwolenie na odbycie kary w tym systemie. W takim przypadku sąd penitencjarny może jednocześnie udzielić zezwolenia na odbycie kary łącznej pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli kara łączna nie przekracza 1 roku i nie zachodzą warunki z multirecydywy.  

 

 

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj