Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego

 

Od stycznia 2023 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące systemu dozoru elektronicznego (SDE), które rozszerzają możliwości jego stosowania. Nowe przepisy pozwalają na korzystanie z SDE nie tylko w przypadku skazanych na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i sześciu miesięcy, ale także w przypadku osób skazanych na karę do trzech lat, którym pozostała do odbycia część kary nie przekracza sześciu miesięcy. Ważnym warunkiem jest brak recydywy.

 

Zmiany dla Skazanych z Wieloma Wyrokami

 

Podobnie, skazani na dwie lub więcej kar pozbawienia wolności, które muszą odbyć kolejno, mogą już skorzystać z SDE, jeśli suma tych kar nie przekracza roku i sześciu miesięcy lub trzech lat, a pozostała do odbycia część kary nie przekracza sześciu miesięcy.

 

Uprawnienia Komisji Penitencjarnej

 

Nowelizacja wprowadziła również możliwość udzielenia zgody na odbywanie kary w SDE przez Komisję Penitencjarną. Skazany musi spełnić kilka warunków:

  1. Orzeczona kara nie przekracza czterech miesięcy.
  2. Skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym.
  3. Nie występują szczególne okoliczności, które uniemożliwiłyby osiągnięcie celów kary w systemie SDE.
  4. Skazany wykazuje odpowiednią postawę i zachowanie podczas odbywania kary.
  5. Posiada stałe miejsce pobytu.
  6. Pełnoletni współmieszkańcy wyrazili zgodę na odbywanie kary w SDE.

 

Należy wskazać, że Komisja Penitencjarna, działając na podstawie art. 76 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego, ma kompetencje do kierowania skazanych do określonych systemów odbywania kary pozbawienia wolności, w tym dozoru elektronicznego.

 

Zmiana w Art. 43 [la]

 

Zmienił się także punkt 2 art. 43 [la] kodeksu karnego wykonawczego. Dotychczas ważną przesłanką była wystarczalność SDE do osiągnięcia celów kary. Od stycznia 2023 r. zapis ten brzmi, że odbywaniu kary w SDE nie mogą stać na przeszkodzie szczególne okoliczności wskazujące, że cele kary nie zostaną osiągnięte. Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadniało to koniecznością precyzyjnego uzasadniania decyzji odmownych przez sąd penitencjarny.

 

Wzmocnienie Roli Prokuratora

 

Nowe przepisy wzmocniły również pozycję prokuratora. Jeśli prokurator sprzeciwi się zezwoleniu na odbycie kary w SDE, ogłoszonemu na posiedzeniu, postanowienie to staje się wykonalne dopiero z chwilą uprawomocnienia.

 

Podsumowanie

 

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie elastyczności systemu dozoru elektronicznego i poprawę jego efektywności. Dzięki nim, więcej skazanych będzie mogło odbywać karę w warunkach domowych, co może sprzyjać ich resocjalizacji i reintegracji społecznej.

 

***

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Poszytek, która mieści się we Wrocławiu, zajmuje się kompleksowym sporządzeniem wniosków o Dozór Elektroniczny.

Zapraszam do kontaktu.

 

Adwokat Paulina Poszytek

 

Tel: 603 998 091

e-mail: adwokat@kancelariaposzytek.pl

 

kancelariaposzytek.pl

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym (w tym spadkowym). Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.